9è Mercadet d'Artesanies de la Font d'en Fargues. 2021
Every Christmas, for more than ten years now, I've had the pleasure of creating the image of Mercadet d'Artesanies in Font d'en Fargues, a neighborhood of Barcelona. I'm always excited to do it, since it's my old neighborhood. Also it's an opportunity for me to experiment with new graphic styles.
The pieces of communication are a huge banner, a poster and some digital adaptations.
Cada Nadal, des de fa més de deu anys, tinc el plaer de crear la imatge del Mercadet d'Artesanies de la Font d'en Fargues, un barri de Barcelona. Sempre tinc ganes de fer-ho, ja que és el meu barri de tota la vida. També és una oportunitat per a mi per experimentar amb nous estils gràfics.
Les peces de comunicació són una lona enorme, un pòster i algunes adaptacions digitals.
2021
Client: Casal Font d'en Fargues / Ajuntament de Barcelona​​​​​​​
My Role: Art Direction / Graphic Design / Illustration
OOH. Poster
OOH. Banner
Digital
Back to Top