Adrià Armengou is a creative Graphic Designer with more than 15 years of experience. His profile is very versatile and he moves comfortably between areas such as Branding, Illustration, Editorial Design or Typography.
He has worked in Design Studios and Advertising Agencies as an Art Director, and has been involved in a large number of projects for many clients, combining work with personal projects as a Freelance.
In 2021 he decides to establish himself permanently as a Freelance. He can work both individually and as part of a team. He also has a wide network of collaborators in order to cover the needs of each project.
Adrià Armengou és un dissenyador gràfic creatiu amb més de 15 anys d'experiència. El seu perfil és molt polivalent i es mou còmodament en diferents àmbits com el branding, la il·lustració, el disseny editorial o la tipografia. 
Ha treballat en estudis de disseny i en agències de publicitat com a Director d'Art, i ha participat en una gran quantitat de projectes per a diversos clients, combinant la feina amb projectes personals com a Freelance.
El 2021 decideix establir-se definitivament com a Freelance. Treballa tant de forma individual com en equip. Té una àmplia xarxa de col·laboradors per tal de cobrir les necessitats de cada projecte.
Services
Graphic Design
Art Direction
Branding
Illustration
Lettering
Film Credits
Editorial
Motion Graphics
Advertising
UI Design
Selected Clients
Coca-Cola
GAP
Jägermeister
Ajuntament de Barcelona
8tv
Bankia

Ambushed.tv
Don Quichosse