A selection of rejected projects that never saw the light + some personal projects.
Una selecció de projectes rebutjats que mai van veure la llum + alguns projectes personals.
Fraseo Fest Ferrol Jazz.
Poster para Festival de música Jazz. Fraseo fest Ferrol Jazz. adriarmengou poster design
Les Pieds Sur Terre. Don Quichosse.
Some of the discarded pieces during the graphic exploration process for Don Quichosse.
Algunes de les peces descartades durant el procés d'exploració gràfica per a Don Quichosse.
adriarmengou illustration
36 Days Of Type.
2018 Edition.
Back in 2018 I had the chance to participate in this amazing project. It was great but exhausting :) 
L'any 2018 vaig tenir l'oportunitat de participar en aquest increïble projecte. Va ser genial però esgotador :)
GAP x REC.0
Mercadet d'artesanies de la Font d'en Fargues 2023
Animated G

Animated G

Noble porter — Cervezas La Virgen
These are two illustration proposals for a Beer label I did a while ago for a pitch. That was fun. 
Aquestes són dues propostes d'il·lustració per a una etiqueta de cervesa que vaig fer fa un temps per a un pitch. Va ser divertit.
Agency: Manifiesto
My Role: Illustration

Gabriel Kulisevsky Plaza.
Musicoterapia.
I had the pleasure to do this business cards for my beloved friend Gabo, an amazing musician and therapist. 
Vaig tenir el plaer de fer aquestes targetes de visita per al meu estimat amic Gabo, un gran músic i terapeuta.
9è Mercadet d'Artesanies de la Font d'en Fargues. 2019 
Every Christmas, for more than ten years now, I've had the pleasure of creating the image of Mercadet d'Artesanies in Font d'en Fargues, a neighborhood of Barcelona. I'm always excited to do it, since it's my old neighborhood. Also it's an opportunity for me to experiment with new graphic styles.
The pieces of communication are a huge banner, a poster and some digital adaptations.
Cada Nadal, des de fa més de deu anys, tinc el plaer de crear la imatge del Mercadet d'Artesanies de la Font d'en Fargues, un barri de Barcelona. Sempre tinc ganes de fer-ho, ja que és el meu barri de tota la vida. També és una oportunitat per a mi per experimentar amb nous estils gràfics.
Les peces de comunicació són una lona enorme, un pòster i algunes adaptacions digitals.
Client: Ajuntament de Barcelona​​​​​​​
My Role: Art Direction / Graphic Design / Illustration
Popobe Bear Self-portrait
Popobe Bear Adrià Armengou
El Monstre de les Tovalloletes.
In 2021 I drew this monster, made of "flushable" wipes, and other materials that are flushed down the toilet. I did it for a pitch for an environmental awareness campaign, for the Generalitat of Catalonia. 
L'any 2021 vaig dibuixar aquest monstre, fet de tovalloletes d'un sol ús i altres materials que es tiren al vàter. Ho vaig fer en un pitch per a una campanya de sensibilització ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Agency: Manifiesto
My Role: Illustration
Art Director:
Pedro Bellido
Motion: Simón Mezquiriz
DEBUT
By Manifiesto
This is one of this crazy projects I did while I was working on Manifiesto.
That was one of the funny ones. 
Aquest és un dels projectes bojos que vaig fer mentre treballava a Manifiesto. Això va ser un dels divertits.
Agency: Manifiesto
My Role: Illustration

Mel C Illustration
Mercats amb molta vida.
In 2018, we participated with the agency in a pitch to create a campaign to promote Barcelona's markets.
El 2018 vam participar amb l'agència en un pitch per a crear una campanya per fomentar els mercats de barcelona.
Client: Ajuntament de Barcelona
Agency: Manifiesto
Copy: Montse Bernardo
Back to Top