El Comerç de Barcelona
sona bé!
In 2018 we won a competition to produce a campaign to promote local trade and markets in Barcelona.
Based on the real stories of five real shopkeepers and stallholders in Barcelona, we articulated a global campaign, which consisted of four campaign videos, a jingle and the key visuals you will see below, and which could be seen in the press , radio and television, in Internet advertising and through different supports on the street (banners, opis, buses, leds...).
El 2018 vam guanyar un concurs per a produir una campanya de foment del comerç de proximitat i dels mercats de Barcelona.
A partir de les històries reals de cinc botiguers/es i paradistes reals de Barcelona, vam articular una campanya global, que consistia en quatre videos de campanya, un jingle i els key visuals que veureu a continuació, i que es va poder veure en premsa, ràdio i televisió, en publicitat a Internet i a través de diferents suports al carrer (banderoles, opis, autobusos, leds…). 
2018
Client:
Ajuntament de Barcelona
Agency: Manifiesto
My Role: Art Direction / Graphic design / Lettering / Illustration
Copy: Montse Bernardo
Key Visuals
OOH. Banners
Campaign Videos
The campaign videos can be found at the following links:
Els vídeos de la campanya es poden trobar en les següents links:
Back to Top